Obaleč zahradní (Achrips podanus)

Obaleč zahradní (Achrips podanus)