Skvrnopásník jilmový (Abraxas sylvatus)

Skvrnopásník jilmový (Abraxas sylvatus)