Vřetenuška kozincová (Zygaena achilleae), 31.7.2009

Vřetenuška kozincová (Zygaena achilleae), 31.7.2009

Vřetenušky kozincová (Zygaena achilleae) a štírovníková (Zygaena angelicae) na chrastavci, 4.7.2009

Vřetenušky kozincová (Zygaena achilleae) a štírovníková (Zygaena angelicae) na chrastavci, 4.7.2009