Len rakouský (Linum austricaum)

Len rakouský (Linum austricaum)

Len rakouský (Linum austricaum), 9.5.2009

Len rakouský (Linum austricaum), 9.5.2009

Len rakouský (Linum austricaum) je na Zámkovské hoře jednou z nejhojněji zastoupených rostlin

Len rakouský (Linum austricaum) je na Zámkovské hoře jednou z nejhojněji zastoupených rostlin

Bílé květy lnu rakouského

Bílé květy lnu rakouského

Len rakouský (Linum austricaum), 9.5.2009

Len rakouský (Linum austricaum), 9.5.2009