Svízel pomořanský (Galium x pomeranicum)

Svízel pomořanský (Galium x pomeranicum)