Vikev ptačí (Vicia cracca)

Vikev ptačí (Vicia cracca)