Aktuálně ze Zámkovské hory


Červen 2012

Po čase Vás opět zdravíme z novou aktualizací webu Zámkovské hory. Krom přírůstků v sekci motýlů a brouků (speciálně aktualizace 41 nových druhů brouků, zpracovaná Vaškem Benediktem, je vydatná) pro Vás máme vynikající zprávu v podobě umístění naučné tabule, Zámkovská hora - významný krajinný prvek, přímo v srdci lokality. Po čtyřech letech poctivé mapovací práce se nám ve spolupráci s obcí Bolešiny a především pak s panem starostou Sommerem, podařilo sumarizovat, shrnout a představit laické veřejnosti nasbírané poznatky právě pomocí této naučné tabule.

Předpokládáme, že návštěvníci lokality ocení možnost, dočíst se několik zajímavostí a informací právě díky nové "chaloupce". Tímto chceme rovněž poděkovat našemu kamarádovi Lukáši Diovi z firmy Dragon Press, za skvěle zpracovaný design a grafiku. V jarních měsících rovněž proběhlo několik brigád na odstranění náletu a v těchto dnech probíhá mozaikovité kosení. Nekrásnější období na Zámkovské hoře (polovina června - konec července) právě začíná. Závěrem jedna fotografie, jak Zámkovská hora vypadala v roce 1956. Nádherné nezalesněné území s těžbou vápence. Všechny Vás srdečně zveme na procházku po Zámkovské hoře a těšíme se na případná setkání.

Naučná tabule zblízka

Naučná tabule zblízka

Umístění naučné tabule

Umístění naučné tabule

Instalace zákazové tabulky vjezdu motocyklů a čtyřkolek

Instalace zákazové tabulky vjezdu motocyklů a čtyřkolek

Výřez náletových dřevin

Výřez náletových dřevin

Hrabání stařiny

Hrabání stařiny


Září 2011

Koncem září proběhla na "Zámkovce" brigáda zaměřená na rozrušení a odstranění drnu v levém cípu jižní stráně. Agresívní porost třtiny křovištní vystřídá mateřídouška, jejíž semena byla do obnažených prostor rozptýlena. Management na záchranu teplomilného trávníku Zámkovské hory je zaveden v souvislosti s ochranou kriticky ohroženého modráska černočárného. Zde jsou pořízené fotografie z brigády, které se zúčastnili Miloš a Lukáš Beštovi, Petr Heřman a Zdeněk Vladyka.

Prostor před zahájením brigády

Prostor před zahájením brigády

Brigádníci při rozrušování drnu v sestavě Bešta, Heřman, Vladyka

Brigádníci při rozrušování drnu v sestavě Bešta, Heřman, Vladyka

Práce na jižním svahu Zámkovské hory

Práce na jižním svahu Zámkovské hory

Prostor pro mateřídoušku

Prostor pro mateřídoušku

Detailní pohled na svah s pomístným odstraněním drnu

Detailní pohled na svah s pomístným odstraněním drnu

Jižní expozice po ukončení práce

Jižní expozice po ukončení práceČervenec 2011

Právě proběhla velká aktualizace webu. Naleznete zde spoustu změn jak v počtu fotografií, tak v textu. Minulý rok jsme se opravdu snažili zmapovat maximum nočních motýlů a brouků. Svícení na "Zámkovce" proběhlo ještě třikrát během srpna, září a října, a tak se nám podařilo za rok 2010 doplnit seznam nočních motýlů o cca 150 druhů a seznam brouků o 114 druhů. Celému týmu "výzkumníků" patří obrovský dík za pravidelné návštěvy Zámkovské hory a všichni se velmi těšíme na pokračování spolupráce. V rámci managementu provedeme v březnu opět pár úprav prostoru výřezem zbylého náletu trnky, šípku a pámelníku. Pro zachování krátkostébelných ploch s mateřídouškou nás rovněž nemine několik brigád, při kterých budeme pokračovat v čištění prostoru od bojínku, třtiny a válečky narušením a odstraněním drnu. Rádi bychom také rozjeli podrobnější průzkum mravenců, pokud se nám ovšem podaří nalézt správného odborníka - nadšence. Vám všem, kteří se třeba přijedete na "Zámkovku" podívat, přejeme, aby se Vaše návštěva spojila s pěkným zážitkem z neobyčejnosti tohoto místa v rámci Klatovska. Zároveň Vás prosíme o ukázněnost a ohleduplnost k přírodě. V případě zájmu o náš doprovod a popovídání, nás můžete předem kontaktovat na e-mailu milosbesta@seznam.cz.

Noční odchyt 29. července 2011, Vašek Benedikt, Ivan Kolář a Petr Heřman

Noční odchyt 29. července 2011, Vašek Benedikt, Ivan Kolář a Petr Heřman

Noční odchyt 29. července 2011, Vašek Benedikt a Ivan Kolář

Noční odchyt 29. července 2011, Vašek Benedikt a Ivan Kolář

Vysekávání náletu trnky

Vysekávání náletu trnkyČervenec 2010

Noční svícení začátkem července proběhlo za účasti Ivana Koláře ze SOMu, který zároveň přivezl agregát, díky jemuž se podařilo přilákat cca 90 druhů nočních motýlů. Při této příležitosti jsme sebrali i některé brouky k určení pro Vaška Benedikta. Další svícení proběhne v poslední dekádě srpna.


Krátký záznam z nočního svícení (stream ze serveru YouTube.com)Květen a červen 2010

Po propršeném květnu a dvou návštěvách Václava Benedikta přes brouky proběhlo znovu přibližně po šesti týdnech noční svícení s Petrem Heřmanem (cca 30 druhů). Protože tyto akce probíhají velmi zdárně, přinášíme Vám na důkaz pečlivé práce několik fotografií. Kompletní seznamy nálezů budou hotovy, jak jsme již několikrát avizovali, až v závěru roku, jelikož některé miniaturní exempláře - především brouky - musíme postoupit k určení dále. Zdejší příroda má zpoždění cca čtrnáct dní až tři týdny a navíc se právě nacházíme v období, kdy pozorujeme ještě poslední jedince jarní sezóny a něco málo zástupců blížícího se léta. Takže musíme ještě vydržet...

Václav Benedikt při průzkumu lokality

Václav Benedikt při průzkumu lokality


Střevlík zahradní (Carabus hortensis)

Střevlík zahradní (Carabus hortensis)


Hrobařík obecný (Necrophorus vespillo)

Hrobařík obecný (Necrophorus vespillo)


Petr Heřman zapisuje nově pozorované druhy nočních motýlů při druhém svícení 4.6.2010

Petr Heřman zapisuje nově pozorované druhy nočních motýlů při druhém svícení 4.6.2010


Lišaj borový (Sphinx pinastri) s chroustem obecným (Melolontha melolontha) společně

Lišaj borový (Sphinx pinastri) s chroustem obecným (Melolontha melolontha) společněDuben 2010

Odstartováno mapování nočních motýlů společně s Petrem Heřmanem prvním svícením na UV i bílé světlo 17.4.2010 (přilétlo devět jarních druhů). Tentýž den se uskutečnila i návštěva Vaška Benedikta skrze brouky, který se seznámil s lokalitou a zapsal první poznatky a druhy. V obou případech (noční motýli i brouci) budeme samozřejmě shromažďovat fotografie a zpracovávat seznam, který pro Vás zveřejníme na webu v průběhu roku, až bude informací více. Znovu byl potvrzen výskyt velmi přísně zákonem chráněné vratičky měsíční - přibyla dvě nová fota u rostliny.

Petr Heřman připravuje křížaly, které potírá vnadidlem

Petr Heřman připravuje křížaly, které potírá vnadidlem


Svícení UV zářivkou na bílé plátno a záclonu

Svícení UV zářivkou na bílé plátno a záclonu


„Výzkumný tým“ zleva: Petr Heřman, Miloš Bešta, Lukáš Bešta a sedící Václav Benedikt

„Výzkumný tým“ zleva: Petr Heřman, Miloš Bešta, Lukáš Bešta a sedící Václav BenediktBřezen 2010

Pár obrázků z jarních prací na Zámkovské hoře...

Práce s křovinořezem

Práce s křovinořezem


Odstraňování náletu

Odstraňování náletu


Sběr vyřezaného materiálu

Sběr vyřezaného materiáluÚnor 2010

Zdravíme Vás všechny na začátku sezóny 2010 zaměřené na mapování brouků a nočních motýlů. Jaro se na Zámkovské hoře ohlásilo rychlostí světla, letos už 27. února prvními mravenci a pavouky. Koniklece velkokvěté upoutávají svými chlupatými středy a za tři týdny pokvetou... Přinášíme pro Vás první letošní snímek - celkový pohled z jihu.

Předjaří 2010 na Zámkovské hoře

Předjaří 2010 na Zámkovské hoře


V první dekádě února proběhlo spuštění těchto webových stránek.

Prosinec 2009

Zahájení prací na webových stránkách www.zamkovskahora.cz ve spolupráci s jejich autorem Ing. Jaromírem Márou, který rovněž poskytl některé fotografie z lokality pořízené při společných návštěvách.

Dohoda s Ing. Václavem Benediktem – předním plzeňským koleopterologem – o zmapování výskytu brouků na lokalitě během roku 2010. Následně bude doplněna obrazová galerie v sekci brouci.


Listopad 2009

Provedení prvních prací vyřezáním náletových dřevin na nejvzácnější partii – jižně orientované stráni a prořezáním stromů (jasan, borovice) a keřů (šípek, šeřík) v centrální části lomu tak, aby nedošlo k jejich vzájemnému zapojení. Celkové prosvětlení.

Výřez křovin

Výřez náletových dřevin


Hrabání stařiny

Odklízení stařiny


Po zásahu

Vyklizený prostor po výřezu křovin


Říjen 2009

Zahájení odstraňování bojínku tuhého z jižní stráně – jeho prorůstání do partií s vystupujícím podložím - kolem mateřídoušky vejčité – management (rozrušování drnu, zabránění prorůstání vysokých trav) na ochranu modráska černočárného (Pseudophilotes baton).

Dohoda s Mgr. Petrem Heřmanem na pravidelném mapování nočních motýlů a dalšího hmyzu během roku 2010 svícením a zároveň sepsání článku pro časopis Živa o výskytu modráska černočárného (Pseudophilotes baton) na Klatovsku s fotografiemi ze Zámkovské hory. Měl by být publikován v roce 2010.


Srpen 2009

Podání žádosti o dotace na údržbu významného krajinného prvku (VKP) – výřez náletových dřevin u Agentury ochrany přírody a krajiny v Plzni. Vyřízení proběhne v roce 2010.


Červenec 2009

Konzultace nad zavedením managementu a ochrany tohoto území ve spolupráci s obcí Bolešiny a Odborem životního prostředí Městského úřadu Klatovy. Návštěva Mgr. Marcely Tremlové (t.č. pracovnice Odboru životního prostředí Městského úřadu Klatovy) na Zámkovské hoře z důvodu vyjádření odboru životního prostředí k žádosti obce na výřez náletových dřevin (trnka, šípek, šeřík) v rámci ochrany a údržby VKP.

Objevení dvou malých trsů odkvetlého koniklece lučního českého (Pulsatilla pratensis subsp. Bohemica)  ve vysoké vegetaci východní části Zámkovské hory.

Potvrzení výskytu bělozářky větevnaté (Anthericum ramosum).

Bělozářka

Kvetoucí bělozářka větevnatá


Červen 2009

Potvrzení výskytu vratičky měsíční (Botrychium lunaria) 10.6.2009 a dalších vzácných druhů (viz.úvod a přehled rostlin).

Vratička

Vratička měsíční


Nečekaný objev - nález a fotografická dokumentace kriticky ohroženého modráska černočárného (Pseudophilotes baton) 20.6.2009.

Modrásek černočárný

Modrásek černočárný - nejvzácnější motýl Zámkovské hory


Duben - květen 2009

Zahájeno mapování  rostlin ve spolupráci s Mgr. Ivonou Matějkovou.

Vytváření dokumentace a fotografií pro budoucí webové stránky. Pokračování v mapování denních motýlů z předchozích let pravidelnými návštěvami alespoň 1 x týdně.

Březen 2009

Oplocení šesti trsů koniklece velkokvětého (Pulsatilla grandis) proti okusu zvěří. V minulých letech zvěř (zajíc, srna) pravidelně likvidovala tento vzácný druh vykusováním středů z jeho květů. To je jedna z příčin, proč od roku 2002, kdy bylo naposledy provedeno mapování MUDr. Milošem Králem a profesorem Vladimírem Čejkou, vzrostl počet trsů z původních tří pouze na šest.

Koniklece (1)

K ochraně konikleců posloužily i staré hokejky


Koniklece (2)

Oplocení kolem konikleců velkokvětých (začátek dubna)


Zahájení úzké spolupráce s obcí Bolešiny (www.bolesiny.cz) prostřednictvím starosty Ing. Josefa Sommera.